Özdemir Asaf’ın Sözleriyle Hayata Bakış

Özdemir Asaf’ın Sözleriyle Hayata Bakış

Özdemir Asaf, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Çağdaş Türk şiirine önderlik eden Özdemir Asaf, yaşamı boyunca birçok eser bırakmıştır. Özellikle şiirleriyle insanları kendisine hayran bırakmıştır. İşte Özdemir Asaf’ın sözleri ve şiirlerinden bazı alıntılar:

Devamını oku

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort resim, konusu cansız varlıklar veya nesneler olan sanat eseridir. Natürmort kelimesi, Fransızca nature morte deyiminden alıntıdır. Bu deyim, ölü doğa veya cansız nesneleri konu alan resim anlamına gelir.

Devamını oku

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

 Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan biçimini alan efsanevi bir yaratıktır. İlk önce Antik Mısır ‘da rastlanan Sfenks, antik Yunan mitolojisinde büyük kültürel önem taşımıştır ve ismini buradan almıştır (Yunanca: Σφιγξ, Sphinks). Sfenksin en tanınmışı Büyük Gize Sfenksi ‘dir.

Devamını oku

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi’nde eskiden Ramazan aylarında top atılırdı. Çocukluğum bu top sesleriyle geçti. Bizzat yıllar önce topu döverek doldurma işini defalarca kez yaptığımı belirteyim. Sağ olsun, bu işte görevli olan belediye görevlileri topun dövülerek doldurulması işinde biz gençlere müsaade ederlerdi.

Devamını oku

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır, dünyanın en eski ve en etkileyici uygarlıklarından biridir. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Nil Nehri’nin verimli topraklarında gelişen bu uygarlık, sanat, mimari, bilim, din, yazı ve kültür alanlarında pek çok başarıya imza atmıştır. Firavunlar, piramitler, mumyalar, hiyeroglifler, tanrılar ve tanrıçalar Antik Mısır’ın simgeleri haline gelmiştir. Bu yazıda, Antik Mısır’ın tarihini, devletini, toplumunu ve mirasını inceleyeceğiz.

Devamını oku

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm, Amerika’da doğan ve dil ve düşüncenin pratik işlevlerine odaklanan bir felsefi akımdır. Pragmatizme göre, bir kavramın veya teorinin anlamı ve değeri, onun pratik sonuçlarına ve faydasına göre belirlenir. Pragmatistler, bilginin, deneyim ve eylem yoluyla elde edilen, sürekli değişen ve gelişen bir olgu olduğunu savunurlar. Pragmatistler, metafizik, idealizm ve dogmatizmi reddeder, deneycilik, materyalizm ve faydacılık ile yakın ilişki içindedirler.

Devamını oku

Divan Şairi Hamidi Hakkında Bilgiler

Şair Gedai'nin Hayatı ve Eserleri

Hamidi, 15. yüzyılda yaşamış bir divan şairidir. Hâmidî 843/1439-40 yılında Isfahan’da doğdu. Kaynaklarda kendisinden Hâmidî-i Isfahânî, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem veya Hâmidî-i Acemî diye söz edilmektedir. Öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra bir müddet Bakü’de Şirvanşahlar sarayında bulundu.

Devamını oku

Şair Gedai’nin Hayatı ve Eserleri

Şair Gedai'nin Hayatı ve Eserleri

Şair Gedai’nin Hayatı ve Eserleri

Şair Gedai, 15. yüzyılda Çağatay edebiyatında öne çıkan bir isimdir. Gedai, Gedâyî, Gedaî ve Gedâ mahlaslarıyla da tanınır. Ali Şir Nevai’nin aktardığına göre, Ebulkasım Babur döneminde büyük ün kazanmış ve 90 yaşını aşmasına rağmen hayattaydı.

Devamını oku

Mihmandarlık: Tarihsel Kökeni ve Günümüz

Mihmandarlık: Tarihsel Kökeni ve Günümüz

Mihmandarlık Üzerine Özgün Bir Bakış:

Mihmandarlık, misafirperverlik geleneğinin somut ve profesyonel bir tezahürüdür. Farsça “mihmân” (misafir) ve “dâr” (sahip olan) kelimelerinden türeyen “mihmândâr“, “misafir ağırlayan kimse” anlamına gelir. Bu yazıda, mihmandarlık kavramını özgün bir bakış açısıyla ele alarak tarihsel kökenlerine, günümüzdeki uygulamalarına ve gelecekteki potansiyeline değineceğiz.

Devamını oku

1 2 422